รับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัย และทำธุรกรรมการเงินดิจิตอลได้ทุกที่ทุกเวลา

ไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ได้ๆ S BLOCK ไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่ผู้ใช้งานดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแพลตฟอร์มที่ไม่เป็นทางการ